Een nieuwe website met nieuwe mogelijkheden!

Onze nieuwe website heeft nu een blog. In dit blog willen wij de lezer informatie geven over osteopathie in het algemeen, de behandeling van interessante cassusen, bij- en nascholing van Gabe en Sander, maar vooral laten zien hoe wij kijken naar gezondheid en hoe gezondheid te bevorderen. Een stuk eigen inbreng bij de benadering van de mens en zijn klachten! Al enige tijd verschijnt er maandelijks een kleine casus in het plaatselijke krantje van Geldrop. Hieronder staat een voorbeeld van zo’n casus. De komende tijd zal er dus geregeld informatie bijkomen, hopelijk zinvol en interessant voor u om te lezen. Osteopathie Eindhoven, Gabe en Sander

We zien geregeld in onze praktijk kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar die een specifieke klacht hebben: middenoorontsteking. De meesten van hen hebben dan een traject doorlopen van huisarts en antibiotica, vaak ook nog paracetamol om de eventuele koorts te verlagen en de pijn te dempen. Helaas is antibiotica in veel gevallen niet de oplossing en blijven de klachten terugkeren.

Ischias, je hoort het vaak of u heeft het al wel eens aan den lijve ondervonden. Het heeft zijn naam te danken aan een zenuw die de naam Ischiadicus draagt. Deze zenuw loopt van het zitvlak over de achterkant van het been tot onder de voet. Pijn in dit gebied wijst erop dat de zenuw geïrriteerd is en men kan hier flink last van hebben. Met enige regelmaat zien wij patiënten met bovengenoemde klachten. Zo ook Mevr. de Boer, administratief medewerkster. Ze had het hele reguliere traject bewandeld (huisarts, pijnstilling, röntgenopnamen, fysiotherapie, MRI-scan) zonder enige verandering in haar klachten.