Een nieuwe website met nieuwe mogelijkheden!

Onze nieuwe website heeft nu een blog. In dit blog willen wij de lezer informatie geven over osteopathie in het algemeen, de behandeling van interessante cassusen, bij- en nascholing van Gabe en Sander, maar vooral laten zien hoe wij kijken naar gezondheid en hoe gezondheid te bevorderen. Een stuk eigen inbreng bij de benadering van de mens en zijn klachten! Al enige tijd verschijnt er maandelijks een kleine casus in het plaatselijke krantje van Geldrop. Hieronder staat een voorbeeld van zo’n casus. De komende tijd zal er dus geregeld informatie bijkomen, hopelijk zinvol en interessant voor u om te lezen. Osteopathie Eindhoven, Gabe en Sander