Rugklachten

Rugklachten komen vandaag de dag veel voor. Vrijwel iedereen krijgt wel eens te maken met rugpijn. Meestal gaan de klachten vanzelf weer over, maar soms houden de klachten langer aan en worden deze chronisch. De oorzaken van pijn in de rug kunnen heel verschillend zijn. Stress en een verkeerde beweging kunnen veroorzakers zijn, maar ook een specifiek aanwijsbare medische oorzaak zoals een hernia. Daarnaast kunnen vrouwen rugklachten tijdens de zwangerschap krijgen, of na de bevalling en kunnen problemen met de darmen ook rugklachten veroorzaken.

Wanneer er niet echt een oorzaak is te vinden, wordt al snel aangeraden met de pijn te leren leven. Een osteopaat kan uitkomst bieden. Deze is gespecialiseerd in het herkennen en grotendeels opheffen van rugklachten. Er wordt met de handen onderzocht en gekeken naar de diverse systemen in het menselijk lichaam om zo de oorzaak van rugpijn op te sporen en te verhelpen

Risicofactoren van rugklachten

Er zijn verschillende soorten rugpijn. De meeste voorkomende is lage rugpijn ofwel spit. Daarnaast komen rugklachten tijdens of na een zwangerschap ook regelmatig voor en gaan darmproblemen ook vaak samen met rugklachten. Factoren die rugpijn kunnen vergroten zijn:

  • Plotselinge, hevige inspanning
  • Fout tillen (niet door de knieën gaan om iets op te pakken)
  • Stress
  • Lang in dezelfde houding staan of zitten
  • Overgewicht 

Rugklachten & zwangerschap

Tijdens de zwangerschap hebben veel vrouwen last van klachten rond hun bekken, waardoor ook rugklachten kunnen ontstaan. Rugklachten
De oorzaken kunnen zijn:

  • Het bekken wordt tijdens de zwangerschap minder stabiel, omdat de banden van het bekken versoepelen. De bekkenbeenderen worden hierdoor beweeglijker ten opzichte van elkaar.
  • Het zwaartepunt van het lichaam verplaatst zich meer naar voren, omdat de buik dikker wordt. Automatisch worden dan de schouders tijdens het lopen naar achteren getrokken, waardoor een holle rug ontstaat. De rugspieren komen vervolgens onder flinke druk te staan.
  • Toename van het lichaamsgewicht.

Bij de meeste vrouwen verdwijnen deze klachten na de bevalling, maar bij sommige houdt de rugpijn langdurig aan.

Rugklachten en osteopathie

Osteopathie kan helpen bij rugklachten, zeker als er geen duidelijke oorzaak is gevonden. In veel gevallen is er namelijk wel degelijk een oorzaak te vinden. Deze ligt meestal niet in de rug zelf. Een verstoorde bewegingsvrijheid in het bekken, welke wellicht door een blokkade in de voet wordt veroorzaakt, kan al leiden tot pijn in de rug. Problemen in de buik, bijvoorbeeld met de darmen kunnen tevens rugklachten veroorzaken. Een osteopaat gaat op zoek naar oorzaak en gevolg en kan helpen rugpijn te verminderen of zelfs op te lossen.