Wat is osteopathie?

Osteopathie is een geneeskunst waarbij de osteopaat gebruikmakend van zijn handen, het hele lichaam onderzoekt op mobiliteit/bewegelijkheid van alle weefsels en structuren. Daar waar er bewegingsverstoringen zijn van weefsel en/of structuur, kan de osteopaat met bepaalde manuele technieken dit bewegingsverlies herstellen. De grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts A.T. Still, die bemerkte dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweeglijkheid hebben, en dat verlies van deze bewegelijkheid een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de mens.
Bewegingen van het lichaam zijn niet alleen het buigen van de rug of het strekken van de knie. Er zijn ook bewegingen van weefsels die 24 uur per dag plaatsvinden waar we niet bij stilstaan zoals: het kloppen van een hart (100.000 per dag) of het samentrekken van het middenrif, dat verantwoordelijk is voor de ademhaling (2000 per dag). Ook deze kunnen een verlies van bewegelijkheid hebben.

Ook organen hebben hun beweeglijkheid: bijvoorbeeld de nieren leggen onder invloed van het middenrif 600 meter per dag af. 

De schedel, die uit verschillende botstukken bestaat, heeft een zekere mate van beweeglijkheid.

De osteopaat spoort met zijn handen het verlies van beweging op en behandelt deze met zachte handgrepen. Niet de symptomen worden behandeld, maar de oorzaak van het bewegingsverlies.
Is de normale beweging in de weefsels weer aanwezig, dan is het lichaam weer in staat de problemen zelf op te lossen.

Bewegingsverlies kan ontstaan door: ziekte, ongeval, operatie, stress of slechte levensgewoonten. Naast de behandeling van het weefsel, zal de osteopaat ook uw leef en voedingsgewoonten bespreken. Adviezen met betrekking tot de voor u juiste voeding, beweging en ontspanning, behoren tot de expertise van Osteopathie Eindhoven.