Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een extreme hoofdpijnvorm die soms niet is uit te houden. Er zijn al vele onderzoeken gedaan naar de oorzaken van deze hoofdpijnvorm, maar er is tot op de dag van vandaag nog maar weinig over bekend. Een goede diagnose stellen, voor het starten van een juiste behandeling, wordt hierdoor ernstig bemoeilijkt.

De gevolgen van clusterhoofdpijn kunnen voor patiënten echter zeer ernstig zijn, zeker wanneer het chronisch is. De pijnen kunnen het werk en het sociale leven van patiënten behoorlijk beïnvloeden. Naast de pijn, de angst en stress, stuiten zij namelijk ook vaak op een muur van onbegrip. Mensen zien aan de buitenkant niet dat de patiënt gebukt gaat onder hevige pijnen, met als gevolg onbegrip en irritaties bij collega’s en bekenden.

Wat veel mensen nog niet weten, is dat een behandeling van clusterhoofdpijn door een osteopaat uitkomst kan bieden. Osteopathie kan ervoor zorgen dat de hoofdpijn afneemt en in sommige gevallen zelfs nooit meer terugkomt.

Wat is clusterhoofdpijn?

Clusterhoofdpijn is een extreme hoofdpijn die veelal aanvalsgewijs optreedt rond één van de ogen en/of de slaap. De pijnaanvallen kunnen meerdere keren per dag voorkomen en variëren van vijftien minuten tot drie uur. Voor veel patiënten is de pijn haast onhoudbaar. Er zijn ook vrijwel geen verschillen in pijngradaties bij deze hoofdpijnvorm. Vaak komt de pijn abrupt opzetten, veelal ’s nachts. Hierdoor krijgen patiënten ook nog eens met slaapgebrek te maken.clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn symptomen

Clusterhoofdpijn symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen. Een aantal duidelijke overeenkomsten worden echter wel waargenomen, zowel voorafgaand aan de aanval als tijdens en na een aanval.

Voorafgaande symptomen:

 • Lusteloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Onrustig gevoel
 • Drang om te bewegen
 • Dof gevoel in het hoofd

Symptomen clusterhoofdpijn tijdens een aanval:

 • Aan één zijde van het hoofd, veelal rond de slaap en het oog, een stekende, scherpe pijn
 • Pijnuitstraling naar het oog, oor, nek en eventueel bovenkaak
 • Verhoging van lichaamstemperatuur
 • Gevoeligheid voor licht en/of geluidOsteopathie eindhoven
 • Tranend oog, verstopte neus en verkleining van de pupil aan de pijnzijde
 • Misselijkheid met braken
 • Verhoogde spierspanning

Symptomen na een aanval:

 • Extreme vermoeidheid
 • Lusteloosheid
 • Vervelende, zeurende napijn

Oorzaak clusterhoofdpijn

Over de oorzaken van clusterhoofdpijn zijn zoals gezegd nog geen duidelijke resultaten. Er zijn wel aanwijzingen dat hormonen en erfelijkheidsfactoren een rol kunnen spelen. Ook zou een bepaald gebied in de hersenen, de hypothalamus, een verhoogde activiteit laten zien bij dergelijke hoofdpijnaanvallen. Daarnaast kunnen doorbloedingsstoornissen, allergieën en smaakversterkers veroorzakers zijn, aldus andere onderzoekers.

Behandeling clusterhoofdpijn

Net als bij de symptomen, verschilt ook een clusterhoofdpijn behandeling per persoon. Clusterhoofdpijn medicatie kan de pijn verlichten, maar geeft geen garantie dat het ook echt werkt. Een behandeling die ervoor zorgt dat een volgende pijnaanval wordt voorkomen, is een behandeling van een osteopaat. Deze zal de wervelkolom onderzoeken op blokkades. Zenuwen uit de wervelkolom kunnen namelijk door blokkades worden afgekneld, waardoor clusterhoofdpijn ontstaat. Bij een hormonale oorzaak kan de osteopaat de betreffende regio, waar uitscheiding van hormonen plaatsvindt, onderzoeken op bewegingsmogelijkheid en eventueel de mobiliteit van dat gebied verbeteren. Meer weten over een behandeling van clusterhoofdpijn? Neem vrijblijvend contact met ons op.