Migraine

Migraine wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen van matige tot heftige hoofdpijn. De pijn kan gepaard gaan met misselijkheid en/of braken en verergert bij lichamelijk inspanning. Daarnaast is er tevens vaak sprake van overgevoeligheid voor licht en geluid tijdens een migraine aanval. Migraine hoofdpijn komt meestal plotseling opzetten en de duur van een aanval varieert van vier uur tot soms drie dagen. Osteopathie is een middel tegen migraine. Een osteopaat kan de duur, frequentie en intensiteit van migraineaanvallen verminderen.

Oorzaken migraine

Er is nog maar weinig bekend over de oorzaak van migraine. Wel is bekend dat door een ontregeling van het zenuwstelsel een migraineaanval in gang kan worden gezet. Deze hoofdpijnvorm wordt ook wel neurovasculaire hoofdpijn genoemd. Neurale prikkelingen zorgen voor verwijding van de bloedvaten, waardoor de pijn ontstaat. Met andere woorden, er ontstaat een soort van kortsluiting in de hersenen. De bloedvaten in het hoofd vernauwen eerst en zetten vervolgens sterk uit.

Een echte overtuigende verklaring over hoe migraine ontstaat, is er niet. Wel zijn er van een aantal factoren sterke aanwijzingen dat ze migraine hoofdpijn kunnen uitlokken, zoals:

 • Stress
 • Menstruatie
 • WeersveranderingenMigraine
 • Visuele prikkels (lichtflitsen)
 • Coffeïne

Migraine soorten

Er zijn verschillende soorten migraine vormen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Migraine zonder aura, ofwel de ‘gewone’ migraine. Circa tweederde van de migrainepatiënten heeft deze hoofdpijnvorm.
 • Migraine met aura. Bij deze soort ziet de patiënt vooraf een visueel aura, zoals vlekken, lichtflitsen, sterretjes of een wegvallend beeld. Ongeveer 30% heeft hier last van.
 • Hormonale migraine, ofwel menstruele migraine. Deze aanval treedt doorgaans twee dagen rond de eerste dag van de menstruatie op.

Kenmerken van migraineaanval

Migraine kan in verschillende fasen worden opgedeeld: de voorfase, aurafase, hoofdpijnfase en herstelfase. Klachten kunnen per persoon verschillen. Algemene kenmerken van migraine zijn:

 • De hoofdpijn komt in aanvallen
 • De migraineaanvallen hebben een duidelijk begin en einde
 • Misselijkheid en braken
 • Hevige, kloppende pijn, veelal aan één kant van het hoofd
 • Bij inspanning neemt de pijn toe, inspanning is vaak niet mogelijk
 • De duur van een onbehandelde aanval varieert van vier uur tot drie dagen
 • Er is sprake van overgevoeligheid voor geluid en licht


Wat te doen bij migraine?

Er valt tegenwoordig veel te doen tegen migraine. Zo kunnen migrainepatiënten pijnstillers gebruiken om hoofdpijnklachten te verminderen. Wanneer deze niet werken, kunnen zij in overleg met hun arts overgaan op iets sterkers. Iets slikken tegen de misselijkheid (op doktersadvies) is ook een goede medicatie tegen migraine. Daarnaast is het van belang voldoende rust en ontspanning te nemen, zodat vermoeidheid en stress geen kans krijgen. Gezond eten, een regelmatig leefpatroon en minder koffie drinken zijn ook goede middelen tegen migraine.

Migraine & osteopathie

Een osteopaat ziet het lichaam als één geheel. Deze kijkt bij migraine hoofdpijn naar een aantal aspecten binnen het lichaam. Omdat deze hoofdpijnvorm een stoornis in de doorbloeding is, wordt er extra aandacht besteed aan de lichaamsgebieden die voor de doorbloeding van het hoofd van invloed zijn. Om migraineaanvallen de baas te worden, moeten al deze factoren optimaal zijn. Een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen en verwijst, indien nodig, door naar een huisarts of specialist.

Dagelijks migraine? Osteopathie kan helpen!