Pijnpunten Rug

Rugklachten en dan met name lage rugklachten is de nummer 1 diagnose in onze praktijk. Iedereen is hiermee wel in meer of mindere mate bekend. De ervaring leert dat de meeste rugklachten niet ontstaan in de rug, maar dat dit een gevolg is van een probleem elders in het lijf. Natuurlijk is een juiste werkhouding en een goed spierkorset noodzakelijk om rugklachten te voorkomen. Maar als desondanks de rug telkens weer opnieuw tot problemen leidt, is het zeer zinvol om een afspraak te maken in onze praktijk. Klachten die telkens terugkomen, hebben hun oorzaak ergens anders! De rugklachten die ik het meest zie zijn: aspecifieke rugklachten (oorzaak is onbekend), spit, hernia. Ook uitstraling in de benen, krachtsverlies van benen en/of voeten en pijnlijke of vermoeide benen, kunnen hun oorzaak hebben in de lage rug.

Bekkenpijn en pijn in het gebied van het heiligbeen en stuit treedt geregeld op bij vrouwen die in verwachting zijn. Osteopathie kan hierbij zeer behulpzaam zijn, waarbij we uiteraard met zorg voor moeder en het ongeboren kind de klachten benaderen. Het middelste gedeelte van de rug waar de 12 ribben aan vastzitten kan ook voor klachten zorgen. Een aantal klachten die specifiek in deze regio voorkomen zijn: pijn aan de ribben, een ribblokkade of een wervelblokkade. (blokkeren is in dit geval het niet bewegen van rib of wervel). Dit kan naast pijn op de borst of in het wervelkolomgebied tussen de schouderbladen, leiden tot een verminderde ademhaling met benauwdheid of hyperventilatie tot gevolg. De osteopaat controleert of er in deze regio blokkades zijn en kan die met een manipulatie herstellen. Maar hij zal altijd ook de rest van het lichaam nakijken, want bewegelijkheid van alle structuren in het lichaam zijn nodig om tot een volledig herstel te komen.